čudo imunog sistema

ČUDO IMUNOG SISTEMA

Harun Jahi

Razboljevamo se puno puta tokom naših života. Slabimo, padamo u krevet, dobijamo groznicu, ali se oporavljamo za nekoliko dana. Šta se odigrava u našim tijelima tokom bolesti?Kada se odigravaju događaji koje nazivamo bolesti i oporavak, naša tijela postaju bojište na kome se odigrava ogorčena bitka. Uzrok bolesti je, uglavnom, prodiranje nekih stranih organizama u naše tijelo. Ta sićušna čudovišta su dovoljno efikasna da prouzrokuju smrt u roku od nedelju dana kada naše tijelo ne bi imalo mehanizam za odbranu protiv te invazije.Poznat kao imuni sistem, taj mehanizam je najdisciplinovanija, najsloženija i najuspešnija vojska na svetu. Naš imuni sistem, koji se sastoji iz pešadije, bojnih brodova, obaveštajnih jedinica, pa čak i informaciono tehnološkog centra koji čuva zapis o neprijateljima, bori se sa mikroorganizmima tokom cijelog našeg života.Ovaj sistem dokazuje da je ljudsko telo ishod jedinstvenog dizajna koji je isplaniran velikom mudrošću i veštinom. Drugim rečima, ljudsko telo je dokaz savršenog stvaranja, to jest nenadmašnog stvaranja od strane Tvorca. Sa druge strane, teorija evolucije, koja pokušava da objasni život slučajnostima, postaje očajna kada se suoči sa ovim izuzetnim stvaranjem u imunom sistemu.

Pošalji