crvena boja gospođe lade

CRVENA BOJA GOSPOĐE LADE

Ljubica Radoičić
Crvena boja gospođe Lade (1938) drama je u kojoj je predstavljeno građansko društvo i koja se, kao i ostala dela Ljubice Radoičić, ispoljava kao društvena kritika. U društvu u kome su bazične moralne vrednosti su napuštene, pojedinac strada bez krivice a zločinci prolaze i bez kazne i bez društvene osude. Drama raspravlja i o položaju žene u društvu, pa se u njenom središtu nalazi problem emancipacije žene i njen odnos prema muškarcu.
Pošalji