crnogorski separatizam

CRNOGORSKI SEPARATIZAM

Aleksandar Raković
Studija Crnogorski separatizam, Aleksandra Rakovića, govori o nastanku savremene Crne Gore I rasrbljavanju “Srpske Sparte”. Ko su bili ideolozi stvaranja crnogorske nacije i ko stoji iza projekta segregacije Srba, saznaćete u Rakovićevoj knjizi indikativnog naslova – Crnogorski separatizam.

Knjiga Aleksandra Rakovića Crnogorski separatizam je prva celovita studija o razvoju i nastanku savremenog Montenegra i rasrbljavanju „Srpske Sparte“.
Ko su bili ideolozi crnogorske nacije?
Kako su komunisti prihvatili hrvatske nacionalističke ideje?
Ko stoji iza projekta rasrbljavanja Crne Gore?

Iz predgovora knjizi Crnogorski separatizam
„Crnogorski separatizam iz srpstva je proces koji traje a ishod je neizvestan. Srpsko pitanje u Crnoj Gori je svesrpsko pitanje i ne mogu ga rešavati samo Srbi iz Crne Gore koji su danas izloženi segregaciji.

Pošalji