crno ogledalo (izabrane i nove pesme)

CRNO OGLEDALO (IZABRANE I NOVE PESME)

Sara Kirš
Izabrane i nove pesme jedne od najznačajninijih nemačkih pesnikinja. "Smatraju je pravom čarobnicom. Taman kad pomislite da čitate jednu vrlo složenu urbanu pesmu, vi ćete tu naići na prosev neke čežnje za prirodnim ambijentom. A kad čitate pesmu koja je nastala u ruralnom ambijentu, naići ćete na refleksiju o savremenom svetu. Sara Kirš je nesputana, autentična priroda, megaformat evropskog intelektualca i stvaraoca, bez obzira na njenu sklonost ka povučenosti, jer je dotiču sve teme čoveka današnjeg sveta..." Tanja Kragujević, recenzent knjige
Pošalji