čovek u visokom dvorcu

ČOVEK U VISOKOM DVORCU

Filip K. Dik
Čovek u visokom dvorcu je distopijski roman o mogućim ishodima Drugog svetskog rata. Filip K. Dik i u ovom romanu vešto kombinuje fantastiku i probleme realnog sveta: prirodu nasilja, autoritarne režime, slobodu kretanja i govora. Čovek u visokom dvorcu je legendarni Dikov roman, ujedno i jedno od najpoznatijih dela naučne fantastike.

Filip K. Dik (1928 – 1982) bio je američki pisac čija dela većinom pripadaju žanru naučne fantastike. Dik istražuje filozofske, sociološke i političke teme u romanima u kojima dominiraju korporacije, autoritarne države i izmenjeno stanje svesti. U njegovim kasnijim radovima, Dikov tematski fokus pomera se na njegove lične preokupacije metafizikom i teologijom. Dobitnik je svih najvećih nagrada iz područja fantastike i važi za jednog od najvećih pisaca u ovoj oblasti, koji je izvršio nemerljiv uticaj na celokupan žanr.

Pošalji