čovek i zatvor

ČOVEK I ZATVOR

Dobrivoje Radanović
Podelite:
Studija dr Radovanovića pripada naučnojoblasti „penologija", a u suštini predstavljainterdisciplinarnu studiju u kojoj supsihološki, kriminološki i sociološkiaspekti obrađeni kao ravnopravne komponentesloženog problema za koji se autor opredelio.U zasnovanju teorijskog i metodološkogokvira za istraživanje izabranog problema,autor je pošao od nalaza u studijamazatvoreničkog društva, prema kojima se međuosuđenicima razvija jedan društveni sistemkoji je po svojoj prirodi ne samo različit odoficijelnog, već mu je i direktno suprotstavljen.
Pošalji