čovek bez osobina ii knjiga

ČOVEK BEZ OSOBINA – II KNJIGA

Robert Muzil
Ključni roman XX veka.
Čovek bez osobina zove se Ulrih. Ulrih je erudita, privlačan i bogat, ciničan i šarmantan. Međutim, on sebe smatra čovekom bez osobina jer je nastojao u tri pokušaja „da postane čovek“. U avgustu 1913. godine Ulrih uzima „odmor od života“ na godinu dana kako bi našao svrhu i primenu svojih sposobnosti.
Muzil u ovom romanu teži sveobuhvatnosti i enciklopedičnosti, i kroz Ulrihov lik pokušava da zahvati celog čoveka i svu složenost njegovog odnosa sa vremenom, istorijom, a pre svega, sa državom.
Pošalji