čovečuljak u krošnji

ČOVEČULJAK U KROŠNJI

Milan Belegišanin
Roman Čovečuljak u krošnji, napisan na granici autobiograskog, predstavlja toplu priču o detinjstvu u kojoj je njen autor Milan Belegišanin, inače filmski i pozorišni reditelj, prikazao mnogo više od lične priče i stvorio delo koje će nas sve pokrenutii na razmišljanje.

Roman pozorišnog i filmskog reditelja Milana Belegišanina Čovečuljak u krošnji oblikuje se na onoj izazovnoj, privlačnoj i teško odredivoj „ničijoj zemlji” koja deli roman za decu od romana o detinjstvu, ali i na razmeđi autobiografskog kazivanja i pisanja o stvarima koje su bitne za pojedinca i lirske romaneskne proze koja otelovljuje i osvetljava onaj „tamni talog duše” što ga, manje ili više osvešćen, svi nosimo iz najranijeg detinjstva. A upravo u tom prelivanju i treperenju žanrovskom i značenjskom gradi se duboka sugestivnost Belegišaninove proze. Prividno jednostavna topla priča o vlastitom detinjstvu prerasta u Belegišaninovom romanu granice tipičnog autobiografskog pripovedanja i postaje roman o inspirativnim i identitetskim potencijalima ranog detinjstva relevantan za svakoga ko zaviri u senku njegove čudesne krošnje.Ljil?ana Pešikan-Ljuštanović

Pošalji