čitanje u mraku

ČITANJE U MRAKU

Šejmus Din

Tako da je, prevashodno i u užem smislu, Dinova knjiga roman o odrastanju, sazrevanju, a na širem planu nju je moguće čitati kao istorijski poetski, porodični, pa, u krajnjoj instanci, i politički roman, što je odvajkada slučaj sa svim dobro izvedenim coming of age tekstovima.
Srđan Srdić

Pošalji