cimanje slike

CIMANJE SLIKE

Pavle Levi
U eseju CIMANJE SLIKE Pavla levija, slika je centralna tačka iz koje sve kreće ili u koju se sve vraća; svet je prevodiv u logiku i govor (pokretnih) slika, a doslednost sprovedenog postupka kroz niz primera nudi istovremeno i emancipatorni alat za njihovo korištenje. Cimanje slike je prvi svezak u novopokrenutoj ediciji Sekvenca koju zajednički uređuju zagrebački Multimedijalni institut i beogradski Fakultet za medije i komunikacije.

Ovo je knjiga o slikama i njihovim stvaraocima – sineastima, umetnicima, fotografima, strip autorima, pesnicima i revolucionarima. Kroz kredo Dušana Makavajeva “cimnuti umetnost, pa šta bude…” autor propituje ulogu gledaoca kao aktivnog učesnika u „predstavi” koja nije (ili ne izgleda kao da jeste) gledaočeva kreacija. On nastoji da odabrane slike cimne na jedan prilično osoben način: izvođenjem konceptualnih manevara i stilskih vežbi u samom procesu analize tih slika.

Pošalji