champions die, too, don t they

CHAMPIONS DIE, TOO, DON"T THEY?

Miroslav Ćurčić
Čuveni boks-meč – ples u ringu do pobede ili poraza – centralna je tačka u romanu, tačka od koje sve kreće ili u kojoj se pak završava. Mada ovo nije priča o boksu, analogija između života i boks-meča, a potom i plesnog maratona, presudna je za njegovo tumačenje.
Srđan Srdić
Pošalji