četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima

ČETRDESET GODINA IZVRŠNOG ZAKONODAVSTVA U GRAĐANSKIM POSTUPCIMA

Zbornik radova Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građasnkim postupcima sadrži niz relavantnih tema koje su do sada bile malo zastupljene u domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi. Pored teorijskih razmatranja i sistematizacije znanja kod čitavog niza relevantnih pitanja iz oblsti izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima, razmotrene su i raznovrsne praktične implikacije novih propisa i sudske prakse.Nakon okončanja Drugog svetskog rada (1945. godine), pa do 1978. godine na području tadašnje Jugoslavije primenjivala su se pravna pravila koja su zapravo bila prilagođeni zakon o izvršenju i obezbeđenju iz 1930. godine donet u Kraljevini Jugoslaviji.
Pošalji