četiri priče

ČETIRI PRIČE

Vladan Matijević
Četiri priče Vladana Matijevića i njihovi pre vodi na albanski, mađarski, bugarski i rumunski jezik koje čitalac ima pred sobom, rezultat su prevodilač ke radionice održane od 15. do 18. juna 2011. godine u Međunarodnom centru za književne prevodioce u Srem skim Karlovcima. Peta, pod nazivom Zapisi, predstavlja piščeve refleksije o radu sa prevoditeljkama. Radionica je inače deo šireg projekta pod imenom Književnost u toku, a koji je organizovala Halma mreža književnih cen tara u saradnji sa svojim članovima iz Bugarske, Srbije, Mađarske i Austrije.
Pošalji