celokupni otac braun

CELOKUPNI OTAC BRAUN

Gilbert Kit Česterton

Prva suštinska vrednost detektivske priče leži u tome što je to prva i jedina forma popularne književnosti u kojoj se iskazuje izvestan osećaj poetičnosti prema modernom životu, a romansa o policijskim snagama tako je celokupna romansa o čoveku. Zasniva se na činjenica da je moral najmračnija i najluđa od svih zavera. Ona nas podseća na to da je sva tišina i nevidljivost policijskog aparata, prema kojem se upravljamo i koji nas štiti, samo uspelo delo Don Kihota.

Pošalji