časna reč muškarca

ČASNA REČ MUŠKARCA

Milica Jakovljević Mir-Jam
Zbirka priča "Časna reč muškarca" najupečatljivije pri­kazuje duh međuratnog doba u Beogradu, a upravo tu karakteristiku dela spisateljice Mir-Jam i oštri kritičari hvale.

Zbirka priča Časna reč muškarca najupečatljivije pri­kazuje duh međuratnog doba u Beogradu, a upravo tu karakteristiku dela spisateljice Mir-Jam i oštri kritičari hvale. Pored ljubavnih zapleta sa romantičnim ostvarenjem ljubavi, ona govori i o opasnom zavođenju, muškarcima sa zadnjim namerama, o lukavim ženama, uopšte, o različitim situacijama u muško-ženskim odnosima modernog doba, ali i o životu činovničke klase, bra­čnim problemima, uvođenju modernih novina u svakodnevicu itd.

Pošalji