carstvo graničnog

CARSTVO GRANIČNOG

Vasilije Milnović
Književnoistorijski i društveni kontekst nekolikih književno-kulturoloških teorija na modelu poetičkih karakteristika i novina pesništva Rastka Petrovića.
Ovaj je tekst autorov izraz najdubljeg poštovanja karnevalskom duhu, koji je, zahvaljujući Rastkovom poetskom eksperimentu, ponovo otkriven u srpskoj književnosti; i sam predstavlja pokušaj naučno-teorijskog promišljanja u okviru duha karnevala.
Pošalji