čajevi marsa noći

ČAJEVI MARSA / NOĆI

Vladimir Pištalo
Pištalove knjige se čitaju kao poetski niz bez presedana u novijoj srpskoj prozi. Već Slikovnicom, svojom prvom knjigom, pisac je svoj svet, imaginarni ‘Patetikon’, sa nestvarnim likovima-senkama, u neodređenom vremenu, i u rasplinutom prostoru, gradio koristeći se svojevrsnim poezijskim postupkom.(...). Pištalovi prozni fragmenti Noći (ti ‘putopisi kroz osećanja’), sklopljeni od vizuelnih impulsa jezika, izmiču parafrazi. Ništa se prividno, ne događa. Impresivni I ekspresivni momenat literarnog izraza nalaze se u čudnom I sretnom suglasju: a sažetost kao osnovna strategija potencira mikrostilistički rad jezika. Značenje, kao u snu, beži od reči do reči.
Pošalji