burleska gospodina peruna boga groma

BURLESKA GOSPODINA PERUNA BOGA GROMA

Rastko Petrović
BURLESKA GOSPODINA PERUNA BOGA GROMA Rastka Petrovića je najnetradicionalniji srpski roman, potpuno izmešanih žanrova.

Rastko Petrović napisao je jedan od najneobičnijih romana srpske avangardne književnosti. „Burlesku" je žanrovski teško definisati jer se u njoj smenjuju elementi mitova, bajki, predanja, epskih pesama, žitija, apokrifa, biografske i autobiografske proze pa sve do konstruktivističke poezije.
Kada se roman pojavio, početkom XX veka, podelio je čitalačku javnost tadašnje Jugoslavije. Kritičari i pisci naklonjeni tradicionalnoj literaturi su roman dočekali negativnim kritikama. Sa druge strane, Ivo Andrić je smatrao da su stranice Petrovićevog romana „pune rasta, pokreta, plođenja, znoja, igre, patnje želje i smeha.

Pošalji