burleska gospodina peruna boga groma

BURLESKA GOSPODINA PERUNA BOGA GROMA

Rastko Petrović
BURLESKA GOSPODINA PERUNA BOGA GROMA Rastka Petrovića je najnetradicionalniji srpski roman, potpuno izmešanih žanrova.
Podelite:

Rastko Petrović napisao je jedan od najneobičnijih romana srpske avangardne književnosti. „Burlesku" je žanrovski teško definisati jer se u njoj smenjuju elementi mitova, bajki, predanja, epskih pesama, žitija, apokrifa, biografske i autobiografske proze pa sve do konstruktivističke poezije.
Kada se roman pojavio, početkom XX veka, podelio je čitalačku javnost tadašnje Jugoslavije. Kritičari i pisci naklonjeni tradicionalnoj literaturi su roman dočekali negativnim kritikama. Sa druge strane, Ivo Andrić je smatrao da su stranice Petrovićevog romana „pune rasta, pokreta, plođenja, znoja, igre, patnje želje i smeha.

Pošalji