buntovnica u senci

BUNTOVNICA U SENCI

Nađa Tešić
"Buntovnica u senci" Nađe Tešić, priča je o ratnim iskustvima koja su dovoljno teška za početak novog života. Ženski svet oličen u krugu žena okupljenih oko Anine majke na svakodnevnoj kafi gotovo da je centralni simbol, kroz koji je sabrano celokupno žensko „znanje”, ali i život palanke u kojem se ženska uloga u društvu vrednuje samo kroz udaju i rađanje.

Kada se pogleda zgusnuta proza, život glavne junakinje Ane opisan u romanu Buntovnica u senci od samih početaka sačinjen je od niza trauma. Ratna iskustva dovoljno su teška za početak jednog života, a pored toga Anu obeležava i figura majke kao stalne opasnosti od potpune dezintegracije njene ličnosti, nedostatak podrške kroz odsustvo oca, a potom i gubitak bake koja je prerano otišla.
Slika je dodatno usložnjena ideološkim razlikama – sudar njene porodice, koja pripada „starom” tradicionalnom društvu i svim silama podržava religiju, patrijarhalne nazore i običaje sa novim, revovolucionarnim, snažno ideologizovanim posleratnim dobom, kome glavna junakinja svim srcem pripada.Ženski svet oličen u krugu žena okupljenih oko Anine majke na svakodnevnoj kafi gotovo da je centralni simbol, kroz koji je sabrano celokupno žensko „znanje”, ali i život palanke u kojem se ženska uloga u društvu vrednuje samo kroz udaju i rađanje.Suviše drugačija od njih, ugrožena sa svih strana, Ana ipak uspeva da uspostavi ravnotežu sa sobom – najviše kroz posmatranje i čitanje – slikajući živopisno, dečijim jezikom poratne godine u malom gradu.Iz pogovora Slavice Garonje

Aufotikcija, alter-ego i drugo

16.03.2023.

"Buntovnica u senci" Nađe Tešić, priča je o ratnim iskustvima koja su dovoljno teška za početak novog života. Ženski svet oličen u krugu žena okupljenih oko Anine majke na svakodnevnoj kafi gotovo da je centralni simbol, kroz koji je sabrano celokupno žensko „znanje”, ali i život palanke u kojem se ženska uloga u društvu vrednuje samo kroz udaju i rađanje. Detaljnije

Pošalji