bulezgarije

BULEZGARIJE

Vil Self
Bulezgarije čine dve isprepletane novele Vil Self koje se na satiričan način bave pitanjima identiteta, stereotipima i nametnutim društvenim konstruktima, a sa posebnim naglaskom na rodnoj i seksualnoj metamorfnosti i stvarima "koje nisu uvek takve kao što izgledaju". Ovo neobično delo koje je objavljeno 1992, u vreme ekspanzije feminističkih pokreta, rodnih studija i LGBT aktivizma je relevantno i danas i predstavlja jedan od kultnih romana queer književnosti.

Književnost ima tu privilegiju da joj polazi za rukom da, posredstvom satire u ovom slučaju, raskrinka i ogoli stvari, a da pri tom, uprkos svojstvenoj fikcionalnosti, ne predstavlja bulezgariju.
Nataša Srdić

Pošalji