budžetski sistem i budžetska kontrola

BUDŽETSKI SISTEM I BUDŽETSKA KONTROLA

Nadežda D. Tošić
Predmet ove knjige jeste budžetski sistem i budžetska kontrola, posebno budžetska inspekcija. Prvenstveni zaštitni objekat budžetske kontrole je budžet, a okvir delovanja inspekcijske kontrole je budžetski sistem Republike Srbije. Budžetska kontrola ima veliki značaj za prava građana, na osnovu zakonom propisanih mehanizama, u vršenju nadzora nad javnim finansijama zemlje. Postupanje državnih organa i organa uprave, u skladu s regulativom u finansijsko-pravnoj oblasti, detaljno je objašnjeno u ovoj knjizi. Pre svega, to se odnosi na namensko i zakonito trošenje budžetskih sredstava od strane budžetskih korisnika.

U knjizi
Pošalji