buđenje tigra isceljivanje traume

BUĐENJE TIGRA ISCELJIVANJE TRAUME

En Frederik, Piter Levin

Ova kultna knjiga o isceljivanju traume proizvod je višedecenijskog istraživanja psihologa Pitera Levina.
Fasciniran sam temom traume. Rad sa traumom pomogao mi je da shvatim značenje patnje, i neophodne i bespotrebne. Najviše od svega, pomogao mi je da razumem enigmu ljudskog duha.
Zahvalan sam na ovoj jedinstvenoj prilici da učestvujem u dubokom preobražaju koji isceljenje traume može doneti.
Trauma je životna činjenica. Međutim, ona ne mora da bude doživotna robija. Ne samo da se može isceliti već, uz odgovarajuće smernice i podršku, može biti transformativna. Trauma ima potencijal da bude jedna od najznačajnijih sila za psihološko, socijalno i duhovno buđenje i napredovanje. Način na koji se nosimo sa traumom (kao pojedinci, zajednice i društva) u velikoj meri utiče na kvalitet naših života. Na kraju, to određuje kako ćemo i da li ćemo uopšte preživeti kao vrsta.

Pošalji