bronzana vrata vatikanski dnevnik

BRONZANA VRATA : VATIKANSKI DNEVNIK

Tadeuš Breza
Kada se Tadeuš Breza kao diplomatski službenik našao u Rimu, nije čudo što ga je svom snagom privlačio susedni Vatikan, sedište duhovne vlasti koje vrši ogroman uticaj na svetsku politiku. (...) Bronzana vrata su knjiga o vlasti. Knjiga o državi. O Vatikanu kao najstarijoj od svih evropskih državnih tvorevina, ali i o svakoj državi i svakoj vlasti.
(Petar Vujičić)
Pošalji