bračna terapija za ljubavnike

BRAČNA TERAPIJA ZA LJUBAVNIKE

Dijego de Silva
Modest i Viviana su dvoje ljubavnika, oboje zarobljeni u nesrećnim brakovima. Podvrgavaju se bračnoj terapiji, ne bi li odlučili da li da nastave sa svojim dvojnim životima, ili da započnu novi, zajednički život, napuštajući svoje supružnike. Situaciju u kojoj su se našli, dvoje likova posmatra sa različitih stanovišta i tumači je na različite, često potpuno suprotstavljene načine. Viviana, odlučna da spasi njihovu vezu,dovodi Modesta na bračnu terapiju! Bračni terapeut je zbunjen zahtevom da analizira odnos između ljubavnika, koji su se već otuđili od svojih brakova i porodica, izgubili sposobnost da vole.
Pošalji