borba za istoriju

BORBA ZA ISTORIJU

Lisjen Fevr
Šta je, uopšte, civilizacija? A šta istorija? Prava adresa za odgovor na ova i slilčna pitanja nalazi se u knjizi koja je pred nama briljantnog francuskog istoričara koji je svojim radovima obogatio istorijsku nauku, od početka prošlog veka do njegovih šezdesetih godina, a prevratničkim shvatanjem ove humanističke discipline postao guru danas dominantne škole "nove istorije".
Pošalji