boje naših sećanja

BOJE NAŠIH SEĆANJA

Mišel Pasturo
Naslov originala: Les couleurs de nos souvenirs / Michel Pastoureau
Fizičari i hemičari ne vide na isti način boje kao neurolozi i biolozi. Ali, na treći način ih vidi istoričar, sociolog i antropolog. Za njih - a uopšte uzev, za sve humanističke nauke - boja se definiše i proučava prvenstveno kao društvena činjenica. Pre prirode, pigmenta, oka ili mozga, društvo je to koje "čini" boju, koje joj daje definiciju i smisao, koje menja njene kodove i vrednosti, koje organizuje njene primene i određuje joj uloge.Govoriti o boji znači govoriti o istoriji reči i jezičkih činjenica, pigmenata i bojila, tehnika slikarstva i farbanja. To znači i govoriti o njenom mestu u svakodnevnom životu, o kodovima i sistemima koji je prate, propisima koji proističu iz vlasti, o etici i simbolima koje su ustanovile religije, o spekulacijama naučnika, o dostignućima umetnika. Tereni istraživanja i razmišljanja su mnogostruki i stavljaju pred naučnike mnogostruka pitanja.Mišel PasturoZa "Boje naših sećanja" francuski istoričar Mišel Pasturo dobio je nagradu Prix Medicis Essai za 2010. godinu.
Pošalji