bogosluženje kao osnova obrazovanja i vaspitanja u crkvi

BOGOSLUŽENJE KAO OSNOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U CRKVI

Dragomir Sando

Materijal koji je danas koncipiran i umiven bio je od pre nekoliko godina pa do danas u stanju „radne verzije“. Nastajao je prvenstveno za potrebe mog učešća na javnim tribinama i seminarima kojima sam pristupao sa istom ozbiljnošću i odgovornošću. U prvom delu naglašeno je bogosluženje kao osnova obrazovanja. U drugom delu su obrađene ličnosti i događaji vezani za najdublji smisao vaspitanja kao npr. o Svetom Savi, Sv. Vasiliju Ostroškom, Sv. Jovanu Zlatustom, Vidovdanu... sa namerom da se život i rad ovih svetih istakne kao očigledan i mogući način i metod obrazovanja i vaspitanja danas u Crkvi, državi, porodici...

Pošalji