bog i kultura

BOG I KULTURA

Sanja Vlahović
"Bog i kultura" Sane Vlahović će nam detaljno približiti misao da nam jedna kultura nekog naroda mnogo može reći o filozofskoj misli istoga. U našem savremenom svetu filozofija je potcenjena i praktično isključena iz svakodnevnog života, pa čak i iz naučnih razmatranja, što je dovelo celo čovečanstvo u duboku duhovnu krizu velikih razmera.

Kultura jednog naroda ce nam mnogo reci i o filozofskoj misli tog naroda.
U našem savremenom svetu filozofija je potcenjena i praktično isključena iz svakodnevnog života, pa čak i iz naučnih razmatranja, što je dovelo celo čovečanstvo u duboku duhovnu krizu velikih razmera.
Moj poduhvat je vraćanje filozofije u život u najvišem rangu u kojem pripada. Sva rešenja su filozofska ili religijska, a potom se uspostavlja nauka. Filosofije nema bez religije, a nauke nema bez filozofije.
Filozofija treba da podstice radost zivota i harmoniju uma.

Pošalji