blessed losers

BLESSED LOSERS

Milan Dobričić
Podelite:
Odlomak iz knjige

DRAGA

Po jednoj pesmi Miloša Komadine

Samo ću Bogu reći gde si , draga.

U posebnoj molitvi iza kapaka,

u potpunoj tami prisloniću usne

na okrugli otvor Njegovog uha:

šapnuću mu ko si, draga, i gde si,

i šta mi značiš, i zašto mora tako.

I On će me čuti. i pojuriće ka tebi,

da te stigne posle praska… draga.

Pošalji