blaže pesme

BLAŽE PESME

Hans Magnus Encensberger
Podelite:
Prozreti neku stvar, neki problem u celosti, a sam pri tom? ostati neproziran – to je veliko umeće Hansa Magnusa Encensbergera.
Encensbergerove pesme su razuđene meditacije u formi nerimovanih stihova i strofa. Prilikom čitanja – a veliko je zadovoljstvo čitati te nežne, iznenađujuće, mudre i ponekad, uprkos svekolikoj skepsi, predivno razigrane tekstove – spoznajemo da u lirici nije reč samo o jasnoj lirskoj formi. Da li je nešto „lirika“, to je i pitanje subjektiviteta koji sebe izražava stihom, jezičkog stava koji rađa metafore, raspoloženja koje uvezuje reči – a ne samo pitanje forme.
Joachim Kaise
Pošalji