bitka na tastaturi

BITKA NA TASTATURI

Ilija Lakušić
Kakva se drama događa savremenom pesniku – milslima i jeziku – na lirski i duhovit način, poetički i ironijski dočarava Ilija Lakušić. Sve to, samo primereno u formi pojedinačnih pesama u distisima, prikazuje pesnik u izvanrednom ciklusu koji podvlači poema-poenta "Došla sam da te rodim". Izvanredan domet pesnika koji živi u Podgorici.
Pošalji