biološki slom i nestajanje srba u hrvatskoj (1880 2011)

BIOLOŠKI SLOM I NESTAJANJE SRBA U HRVATSKOJ (1880-2011)

Svetozar Livada
Ova monografija je kompleksno štivo, koje je mogao napisati samo autor koji suvereno vlada sa nekoliko nauka: sociologijom, istorijom i demografijom. Svetozar Livada je u tome uspio. Do sada su mnogi narodi nestali, a da razlozi savremenoj nauci nisu potpuno poznati. Takvi su Etrurci, Tračani, Hazari… Zahvaljujući monografiji Svetozara Livade razlozi nestajanja Srba u Hrvatskoj biće svima poznati. Zato rukopis ove monografije potrebno je što pre objaviti i medijski predstaviti javnosti.
Prof.
Pošalji