biologija pulpe i dentina u restaurativnoj stomatologiji

BIOLOGIJA PULPE I DENTINA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI

Ajvor A. Mjor
Restaurativna terapija predstavlja vrlo značajnu granu stomatologije i podrazumeva jedan vrlo specifičan i kompleksan terapijski zahvat. Iako savremena restaurativna stomatologija posebnu pažnju posvećuje estetskim materijalima činjenica je da je pulpodentinski kompleks ipak najznačajniji faktor za uspeh i dugotrajnost terapijskog zahvata. Upravo ova činjenica nameće i potrebu za potpunijim i jasnijim prikazom reakcija u pulpodentinskom kompleksu tokom svih faza restaurativne procedure.

Odluka da se pristupi prevođenju ove knjige nije bila teška.
Pošalji