bezbedno do škole pravila ponašanja u saobraćaju

BEZBEDNO DO ŠKOLE: PRAVILA PONAŠANJA U SAOBRAĆAJU

Milan Vujanić
Podelite:
Kviz knjiga Bezbedno do škole sadrži osnovna pravila ponašanja u saobraćaju kroz 50 pitanja i odgovora.Kviz je namenjen deci koja polaze u školu kao i deci nižih razreda osnovne škole sa ciljem da ih na jedan drugačiji način kroz igru nauči bezbednom i samostalnom učestvovanju u saobraćaju.
Na svakoj strani nalazi se po jedno pitanje sa jasnom ilustracijom i sa tri ponuđena odgovora. Deca treba pažljivo da prouče sliku, izaberu odgovor koji smatraju tačnim i potraže tačan odgovor na sledećoj strani.Knjiga može da se koristi u školama, vrtićima ili individualno.
Pošalji