bezbedno do škole kviz

BEZBEDNO DO ŠKOLE - KVIZ

Milan Vujanić

Pravila ponašanja u saobraćaju. KVIZ knjiga Bezbedno do škole sadrži osnovna pravila ponašanja u saobraćaju kroz 50 pitanja i odgovora.

Kviz je namenjen deci koja polaze u školu kao i deci nižih razreda osnovne škole sa ciljem da ih na jedan drugačiji način kroz igru nauči bezbednom i samostalnom učestvovanju u saobraćaju.

Na svakoj strani nalazi se po jedno pitanje sa jasnom ilustracijom i sa tri ponuđena odgovora. Deca treba pažljivo da prouče sliku, izaberu odgovor koji smatraju tačnim i potraže tačan odgovor na sledećoj strani.

Knjiga može da se koristi u školama, vrtićima ili individualno. Važno je da roditelji decu stalno podučavaju o pravilima saobraćaja i da ih podsećaju na opasnosti koje ih u saobraćaju očekuju.

Pošalji