bendžo u grabu

BENDŽO U GRABU

Sinan Gudžević
PISMO ZAIMU IMAMOVIĆU
Zaime svi vele da pevaš iz grudi
Da se svuda čuješ
A usta ne otvaraš
Kazane o mojoj pesmi
Ove bi me reči
Istinski usrećile
Pošalji