beli dominikanac

BELI DOMINIKANAC

Gustav Majrink
Gustav Majnrik u svom romanu Beli dominikanac čitaoce upoznaje sa tajnama i magijom taoizma i Ši-Kiai prakse i upoznaje nas sa ritualima koji ulaze u sferu demonskog u svakodnevici. Zapravo, ovo je knjiga koja prevazilazi žanr fantastike svojim misterioznim elementima stvarnosti, oslikavajući unutrašnji život centralnog lika.
Podelite:

Fantastični sadržaj Majrinkovog dela prevazilazi žanr fantastike, jer upravo nadstvarni fenomeni poseduju osobine stvarnosti.
Njegova dela su pre svega duhovne erupcije proživljene i burne egzistencije na ivici razčičitih dimenzija svesti.
Roman Beli dominikanac upoznaje čitaoca sa misterijom i magijom taoizma i Ši-Kiai prekse (Oslobadjanja od mača). Rituali koje nam autor predočava uvode neverovatno i demonsko u svakodnevicu i fasciniraju nas svojom aktuelnošću. Roman nosi podnaslov Iz života nevidljivog i u naizmeničnoj igri akcije i refleksije, slika unutrašnju biografiju centralne figure romana.

Pošalji