beleške o našoj narodnoj poeziji

BELEŠKE O NAŠOJ NARODNOJ POEZIJI

Tihomir R. Đorđević
Beleške o narodnoj književnosti predstavljaju zanimljiv naučni uvid Tihomira R. Đorđevića u neke neobične karakteristike usmene poezije i manire narodnog pevača.

Beleške o narodnoj književnosti predstavljaju zanimljiv naučni uvid Tihomira R. Đorđevića u neke neobične karakteristike usmene poezije i manire narodnog pevača. Trudeći se da objasni danas nejasne pesničke slike, zaboravljene običaje, verovanja i karakteristike života naših predaka, autor nam, zapravo, daje neka nova tumačenja određenih mesta iz poznatih pesama, upućuje nas u slojevitost naše bogate tradicionalne kulturne baštine i približava nam kulturu naših predaka u širem smislu, koja je ključ za razumevanje mnogih antropoloških pitanja, karakternih crta našeg čoveka, mentaliteta itd.

Pošalji