basne
rasprodato

BASNE

Radomir Putniković

BASNE Radomira Putnikovića mogu čitati i deca i odrasli. U njima se govori o prijateljstvu i razumevanju, o tome koliko je važno poštovati razlike, o tome da je lepo i dobro biti skroman i mudar, da treba izbegavati svađe, veoleti putovanja i svoj rodni kraj, kao i da nije dobro biti hrabar po svaku cenu, donositi odluke na brzinu i u ljutnji, hvaliti se svojom lepotom. Ove basne osvajaju jednostavnošću, konciznošću i toplino i uče nas kako da lepše i bolje živimo.

Pošalji