barthes i carstvo znakova

BARTHES I CARSTVO ZNAKOVA

Knjiga Barthes i carstvo znakova prati njegovo istraživanje naravi samog prikazivanja. Je li moguće pomiriti pojavu i zbilju? Ili imaginativno preinačivanje s činjenicama? Na koji način razumijemo smisao svijeta što ga doživljavamo oko sebe? I što to podrazumijeva kad je riječ o čitanju i pisanju kulture i njenog carstava znakova? Barthesov fiktivni prikaz Japana pomoću površine njegovih znakova označava u njegovu djelu ključan pomak od zapadnjačke obuzetosti značenjem na pitanja vezana uz društvenu i povijesnu proizvoljnost znakova. To je pak prijelaz s lingvističke semiologije na kulturu kao carstvo znakova potaknuo šire kritičko propitivanje na području masovnih medija i popularne kulture. Ova je knjiga dobrodošao, jezgrovit uvod u značenje Barthesove semiološke teorije u suvremenoj kritici.

Pošalji