banovi kraljevine jugoslavije biografski leksikon

BANOVI KRALJEVINE JUGOSLAVIJE : BIOGRAFSKI LEKSIKON

Nebojša Stambolija, Predrag M. Vajagić, Momčilo Pavlović
Podelite:
...U skladu sa ideologijom integralnog jugoslovenstva, prilikom formiranja banovina nije se vodilo računa o ranijim istorijskim celinama. One su, po ugledu na francuska rešenja unutrašnje uprave, nosila, kao i francuski departmani, imena reka. Slovenija je, u celini, bila u sastavu Dravske banovine sa sedištem u Ljubljani, Hrvatska je podeljena na Savsku, sa sedištem u Zagrebu, i Primorsku banovinu, sa sedištem u Splitu. Primorskoj banovini (nije bilo dovoljno velike reke za zbirno ime) dodat je i deo zapadne Hercegovine, a Bosna je podeljena na Vrbasku i Drinsku banovinu (sa dodatim srezovima iz Srbije).
Pošalji