novo
banja roman

BANJA : ROMAN

Barbara Klicka
Poput pariskog Moulin Rouge-a , u svoje prostorije ova banja sakupiće najrazličitije individue – „osakaćene”, traumirane specifičnostima života, prikazane kroz vizuru protagonistkinje Kamile.

Skrojena neobičnim vremenskim linijama, koje, kao blicevi foto-aparata, prelaze iz prošlosti u sadašnjost, Barbara Klicka postavlja na scenu neobičnost lečilišta, sa svim njenim stanarima.

Kroz lavirint ordinacija, bazena, lekovitog blata, metaforičnog i stvarnog bola, Kamila će stići do centra same sebe, razmotavajući klupko sopstvene prošlosti gotovo savršeno preslikane na sadašnji život. Prateći Kamilu, čitalac će se ponovo obresti u Čarobnom bregu Tomasa Mana jedan vek kasnije.Upoznajući ustrojstvo banje, njen ritam i zatvorsku preciznost, stupićemo u izvesni rijaliti program, nadajući se potpunom izlečenju, pitajući se od čega se leče junaci ove priče i šta je ono što zaista boli.

Pošalji