novo
balada za benzinsku sa sirom

BALADA ZA BENZINSKU SA SIROM

Matej Kranjc
"Balada za benzinsku sa sirom" autora Mateja Krajnca uvodi nas u vrtoglavo brz sled događaja iz života glavnog junaka, koji je ujedno i narator, sa ironijskom distancom naspram stvarnosti. Stilski čisto i bez viškova, Krajnc vodi čitaoca kroz priču, povremeno mu se neposrednije obraćajući, intimno i šarmantno, pre nego što ga prepusti novom poglavlju, poput iskusnog trenera koji borca priprema za novu rundu. Knjiga "Balada za benzinsku sa sirom" balansira između ruske poezije i američke proze dvadesetog veka, pružajući čitaocu jedinstveno iskustvo. Matej Krajnc uspešno spaja ove dve različite književne tradicije, stvarajući dinamičnu i zanimljivu priču koja će svakog čitaoca držati na nogama.

Sa ironijskom distancom naspram stvarnosti, Matej Krajnc nas, stilski čisto i bez viškova, uvodi u vrtoglavo brz sled događaja iz života glavnog junaka koji je ujedno i narator. Kako bi čitalac ostao na nogama u ovoj jurilici, glavni lik mu se povremeno neposrednije obrati, intimno i šarmantno, a zatim ga pušta u novo poglavlje kao što iskusni trener boraca u ringu prepušta novoj rundi.

„Balada za benzinsku sa sirom“ se u sadržaju i formi konstantno kreće između ruske poezije i američke proze dvadesetog veka.

Pošalji