bakita

BAKITA

Veronik Olmi
Bakita, roman Veronik Olmi, uzbudljiva je biografska priča o svetoj Đuzepini Bakiti. Bakita je bila ropkinja, sluškinja i monahinja koja je proglašena sveticom. Veronik Olmi prati Bakitin život od trenutka kada su je sa sedam godina oteli iz njenog sela u Sudanu, kroz dva svetska rata, a naročitu pažnju posvećuje Bakitinoj brizi o siročadi.

Bakita je uzbudljiv roman o izuzetnoj ženi koja je jedno za drugim bila robinja, sluškinja, monahinja i svetica. Imala je sedam godina kada su je oteli iz njenog sela u Darfuru, u Sudanu. Upoznala je sve strahote ropstva. Sticajem srećnih okolnosti u Kartumu otkupljuje je italijanski konzul. U Italiji otkriva zemlju nejednakosti, siromaštva, odbacivanja... Stupila je u monaški red i prošla kroz bure dva svetska rata i fašizma, posvetivši svoj život siročadi.
Veronik Olmi oživela je sudbinu jedne žene, njenu neverovatnu borbu, čiji se skriveni izvor snage nalazi u sećanju na rano detinjstvo pre otmice. Za Bakitu, roman posvećen svetoj Đuzepini Bakiti, 2017.

Pošalji