baka predlogija i prijatelji

BAKA PREDLOGIJA I PRIJATELJI

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
Ilustracije: Isidora Mačković

Ispred vas je slikovnica u kojoj ima šest posebnih i interesantnih priča.
Na početku svake priče čeka vas naša simpatična baka PREDLOGija.
U svakoj priči upoznaćete po jednog bakinog prijatelja:
Macu Nanu,
Ptičicu Unu,
Mravića Ispodića,
Pauka Gospodina Iznadina,
Koku Ispredinku,
i Hrčka Izadišu.
Iza svake priče se krije po jedan predlog. To su one reči koje nam objašnjavaju odnose između bića,stvari i pojava.
Usvajanje predloga u govorno-jezičkom razvoju ima svoj redosled javljanja. Prvo se nauče predlozi ''na'' i ''u'', a potom ostali- ''ispod'', ''iza'', ''ispred'', ''iznad'', itd. Njihovo usvajanje je povezano sa detetovim doživljajem prostora, odnosno, sa detetovim iskustvom u stvarnom svetu, u igri. Zahvaljujući tome, prvo se razvija razumevanje prostornih odnosa, a potom njihova pravilna upotreba u govoru i jeziku.
Ispod svake priče su prelepe ilustracije naše drugarice Isidore koje vam pomažu da naučite pravilnu upotrebu predloga u govoru.

Priče i ilustracije su po meri deteta; jasne, dopadljive, razumljive, metodički i didaktički prilagođene sa jednim ciljem, a to je da se na adekvatan i interesantan način stimuliše detetov govorno- jezički razvoj.
Dok odrasli čitaju priču, deca slušaju i pomoću ilustracija prate priču, traže, pokazuju i govore šta rade i gde se nalaze junaci naših priča.
Uz malo mašte, kreativnosti i dobre volje, knjigu možete prilagoditi vašem načinu učenja, igranja, druženja i zabavljanja sa decom različitog uzrasta.

Pošalji