aveti

AVETI

Henrik Ibzen
Jedna od glavnih drama Henrika Ibzena je drama "Aveti". To je drama koja govori o problemima jednog braka. U toj drami govori se i o grehovima u jednoj porodici tj. o pitanju da li se grehovi oca ili majke prenose na dete. Slična je drami Miroslava Krleže "Glembajevi."U "Glembajevima" ta porodica se raspala zbog pohlepe prema novcu. I ona je prikazala jedan realan život jedne bogataške grofovske porodice. U Ibzenovoj drami to nije baš tako, ali se i ta porodica isto raspala od duševnih tegoba, problema i grehova te porodice koje su simbolički prikazane kao "aveti." Gospođa Alving, glavna junakinja ove tragedije ovako opisuje aveti:"Znate Manderse, ja gotovo verujem da smo svi mi aveti. Ne kreće se u nama samo ono što smo nasledili od oca i majke. To su i svi mogući i stari i mrtvi nazori, svakakva stara i mrtva verovanja itd. To ne živi u nama, ali nam leži u krvi i ne možemo ga se osloboditi. Kad god uzmem novine u ruke i čitam ih, čini mi se kao da se aveti šunjaju između redova. Mora da svuda na zemlji žive aveti. Mora da ih im toliko mnogo, koliko i peska u moru. I zato se svi mi tako bedno plašimo svetla, svi redom."Zato bi ovu dramu valjalo pročitati.Uopšteno, Ibzen je važan pisac sa severnog dela Evrope. Prevođen je na sve evropske jezike. On surovo pogađa suštinu savremenog društva i zbog toga je ostao jedan od najpoznatijih evropskih pisaca XIX veka.
Pošalji