autonomna priroda zla predstave i senke

AUTONOMNA PRIRODA ZLA : PREDSTAVE I SENKE

Jelena Delibašić
Podelite:

Velike epohe našeg života su one kad se usuđujemo da svoje zlo prekrstimo u ono što je najbolje u nama.
Fridrih Niče

„Ovaj, u najboljoj tradiciji metafizike sačinjen briljantni i nadahnuti ogled o transcendentalnoj prirodi zla ne otvara toliko pitanje odgovornosti Čoveka, već mogućnosti njegovog spsenja. Kao takav, on sam sobom predstavlja instrument u borbi da ne samo spoznamo prirodu zla, već i da ga preobličimo iznutra, što je vredno ne samo pažnje, već i pohvale, kada znamo da su se mnogi blistavi umovi zadovoljili aurom dobra nad zlim, što u krajnjem nije drugo do jedan oblik, mada prikrivene, ipak superiornosti.“
Dragan Simeunović

Pošalji