atomska fizika i opis prirode

ATOMSKA FIZIKA I OPIS PRIRODE

Nils Bor
Podelite:
Uprkos mnogim neslaganjima, postoji duboka sličnost problema sa kojima se susrećemo u teoriji relativnosti i onih na koje nailazimo u kvantnoj teoriji. U oba slučaja radi se o uočavanju fizičkih zakona koji leže s onu stranu našeg svakodnevnog iskustva, stvarajući probleme formama opažanja koje uobičajeno koristimo. Uviđamo da su te forme, u stvari, idealizacije, čija podesnost z auređivanje našeg svakodnevnog iskustva zavisi od praktično beskonačne brzine svetlosti i sićušnosti kvanta dejstva.
Pošalji