asinhroni motori u protiveksplozivnoj zaštiti povećana bezbednost
1.228 rsd1.320 rsd
Ušteda 92 rsd (7%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

ASINHRONI MOTORI U PROTIVEKSPLOZIVNOJ ZAŠTITI - POVEĆANA BEZBEDNOST

Lazarević ZoranPavlović Lidija
Podelite:
Monografija" Asinhroni motori u protiveksplozivnoj zaštiti - povećana bezbednost", autori: Pavlović Lidija, Lazarević Zoran, izložena je u devet poglavla, u skladu sa nastavnim planom i program. Uz to, sadrži i spisak literature i prilog sa eksperimentalnim rezultatima. Posle prvog, uvodnog poglavlja, materija u knjizi "Asinhroni motori u protiveksplozivnoj zaštiti - povećana bezbednost", kroz ostala poglavlja obrađuje: osnove protiveksplozivne zaštite električnih uređaja, konstrukcija i ispitivanje asinhronih motora povećane bezbednosti, merenje i kontrola zagrevanja motora povećane bezbednosti, specifična ispitivanja zagrevanja motora povećane bezbednosti sa prekostrujnom zaštitom, ispitivanje zagrevanja i zaštite motora sa direktnom termičkom zaštitom namotaja, električna zaštita kako sastavni deo protiveksplozivne zaštite motora povećane bezbednosti i na kraju su dati eksperimentalni rezultati sa svim neophodnim tehničkim podacima.
Pošalji