aset menadžment

ASET MENADŽMENT

Dušan N. Lukić
Podelite:

POSEBAN OSVRT NA VODOSNABDEVANJE!

Aset menadžment, predstavlja jedan od vodećih modela moderne teorije i disciplinu menadžmenta koja proučava upravljanje sredstvima u organizaciji. Njegova implementacija pomaže u razumevanju i analizi složenih dinamičkih procesa upravljanja organizacijom, a zahteva dugoročnu fer posvećenost u kontinuitetu. „Monografija“ treba da Vam pomogne da naučite da razmišljate kao menadžer sredstava, pruži sistematičnu analizu upravljanja sredstvima, ali je istovremeno i praktični vodič menadžerima, potkrepljen relevantnim primerima, razumljivim alatima, načinom njihove upotrebe i njihovom mestu u menadžerskom pristupu optimizacije procesa upravljanja sredstvima.

Za njeno uspešno čitanje, razumevanje i primenu potrebna su određena znanja iz oblasti tehnike, ekonomije i prava, kao i iskustvo rada u delatnosti i donošenja odluka u oblasti vodosnabdevanja. Namenjena je, kako onima koji se prvi put sreću sa pojmom aset menadžmenta, tako i onima koji žele da budu učesnici procesa upravljanja sredstvima organizacije. Okvir analize predstavljaju organizacione i upravljačke odlike poželjnog sistema upravljanja iz brojnih izvora, a značajan broj iznetih ideja u knjizi odražavaju autorova stečena a neobjavljena znanje i iskustvo, te kreativni doprinos brojnih kolega i prijatelja sa kojima su tokom poslednje dve decenije neposredno razmenjivana znanja i iskustva iz struke, što je obezbedilo izuzetno plodno okruženje za istraživanje ove oblasti.

Ova knjiga, na našim prostorima, predstavlja studiozan doprinos domaćoj literaturi iz oblasti javnog sektora, menadžmenta vodosnabdevanja i bazni doprinos literaturi u oblasti upravljanja sredstvima. Podeljena je u dve oblasti, a bitna obeležja i teme delova monografije mogu se sagledati na sledeći način:
• U prvom delu monografije sagledavaju se teorijski aspekti aset menadžmenta, sa posebnim osvrtom
na delatnost vodosnabdevanja; i
• Drugi deo knjige predstavlja vodič za primenu, posvećen je praktičnim aspektima i uputstvima aset menadžmenta u organizaciji, sa posebnim akcentom na razmatranju savremenih tehnologija, metoda i tehnika kojima se obezbeđuje primena i benefiti njihovom primenom.


Kratak sadržaj:

Skraćenice i akronimi
Predgovor

PRVI DEO – TEORIJSKI ASPEKTI ASET MENADŽMENTA
1. Uvodna razmatranja
2. Predmet proučavanja aset menadžmenta
3. Ljudski i organizacioni enejbleri
4. Strategija i planiranje
5. odlučivanje
6. Aktivnosti isporuke tokom životnog ciklusa
7. Enejbleri znanja o sredstvima
8. Razmatranje rizika
9. Aset menadžment sistem

DRUGI DEO – VODIČ ZA PRIMENU ASET MENADŽMENTA
10. Mapa pristupa
11. Alati u funkciji evidencije sredstava
12. Stanje sredstava
13. Interni audit i rezime
14. Rečnik

Slike
Tabele
Literatura
BiografijaDUŠAN N. LUKIĆ. U toku radne karijere obavljao poslove: Direktora JKP „Vodokanal“ Sombor, Generalnog direktora „Somborputevi“ a.d. Sombor, Predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Sombor, Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i člana Izvršnog saveta Skupštine opštine Sombor, Pomoćnika direktora za investicije, Pomoćnika direktora za upravljanje sistemom kvaliteta, Savetnika za ekonomske i pravne poslove i Samostalnog stručnog saradnika. Aktivno je učestvovao u radu upravnih odbora Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, radnim telima Stalne konferencije gradova i opština, kao i drugim organizacijama.

Pošalji